Giới thiệu kho thiết kế

Kho Thiết Kế là webblog sưu tầm, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu đồ họa hoàn toàn tự nhiên, miễn phí. Không sử dụng vào mục đích thương mại. Việc chia sẻ với cộng đồng nhằm mục đích giúp các designer thêm hiểu biết, tiếp cận với kho dữ liệu thế giới, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế: bố cục, màu sắc, sắp xếp, căn chỉnh…

Kho Thiết Kế không phải là website thu thập thông tin, tương tác người dùng và không lưu trữ dữ liệu bản quyền tại Server chứa Addon Domain gốc. Kho Thiết Kế chỉ hỗ trợ cho người có cơ bản đến chuyên sâu về thiết kế. Cơ sở dữ liệu và nội dung do thành viên trưc tiếp tự do đăng tải, phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin của mình. Cấm tuyệt đối cung cấp những dữ liệu chứa virus, mã độc gây ảnh hưởng đến người dùng. Phát hiện sẽ bị xử lý thích đáng.

Kho Thiết Kế nghiêm cấm & phản đối các website cá nhân, tổ chức buôn bán giá trị này dưới mọi hình thức. Cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu không đúng mục đích phải chấp nhận rủi ro và chịu hoàn toàn trách nhiệm, Kho Thiết Kế sẽ không tham gia gỡ rối và can thiệp sâu. Kho Thiết Kế luôn sẵn sàng gỡ bỏ nội dung có bản quyền khi có yêu cầu của tác giả bằng văn bản. Email thông báo bản quyền: admin@khothietke.net và luôn tiếp nhận những đóng góp từ cộng đồng.