Điều khoản và chính sách

Khi đã sử dụng website, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không đăng ký sử dụng wesite này cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi website.

1. Quyền hạn

Kho Thiết Kế có quyền và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Kho Thiết Kế có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với quy định của website. Kho Thiết Kế có quyền hạn chế những thông tin mang tính quảng cáo do người dùng đăng tải trên website bằng các cách gửi tin nhắn cảnh báo, gỡ bỏ thông tin hoặc khóa tài khoản sử dụng. Kho Thiết Kế có quyền ngăn chặn việc truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng dịch vụ.

2. Trách nhiệm người dùng

Người dùng chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập. Không được cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/tổ chức khác. Không được cung cấp các thông tin thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước. Không được gây trở ngại, hạn chế cho việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác. Không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ.

3. Liên kết khác trên Website

Kho Thiết Kế có thể chứa một số liên kết đến các website khác. Các website này không thuộc quyền sở hữu của Kho Thiết Kế, do đó Kho Thiết Kế sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung đăng tải trên đó. Kho Thiết Kế sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được quảng cáo trực tiếp hay gián tiếp trên website.

4. Những điều cần biết

Kho Thiết Kế là webblog sưu tầm, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu đồ họa hoàn toàn tự nhiên, miễn phí. Không sử dụng vào mục đích thương mại. Việc chia sẻ với cộng đồng nhằm mục đích giúp các designer thêm hiểu biết, tiếp cận với kho dữ liệu thế giới, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế: bố cục, màu sắc, sắp xếp, căn chỉnh…

Kho Thiết Kế không phải là website thu thập thông tin, tương tác người dùng và không lưu trữ dữ liệu bản quyền tại Server chứa Addon Domain gốc. Kho Thiết Kế chỉ hỗ trợ cho người có cơ bản đến chuyên sâu về thiết kế. Cơ sở dữ liệu và nội dung do thành viên trưc tiếp tự do đăng tải, phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin của mình. Cấm tuyệt đối cung cấp những dữ liệu chứa virus, mã độc gây ảnh hưởng đến người dùng. Phát hiện sẽ bị xử lý thích đáng.

Kho Thiết Kế nghiêm cấm & phản đối các website cá nhân, tổ chức buôn bán giá trị này dưới mọi hình thức. Cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu không đúng mục đích phải chấp nhận rủi ro và chịu hoàn toàn trách nhiệm, Kho Thiết Kế sẽ không tham gia gỡ rối và can thiệp sâu. Kho Thiết Kế luôn sẵn sàng gỡ bỏ nội dung có bản quyền khi có yêu cầu của tác giả bằng văn bản. Email thông báo bản quyền: [email protected] và luôn tiếp nhận những đóng góp từ cộng đồng. 

Chính sách luôn thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước để phù hợp với người dùng.